मराठी/English
मुख्य पान     आमच्या सेवा     आमचे साथी     केलेले काम     संपर्क
सौर उर्जेवर चालणारे विजेचे संयंत्र

ठिकाण: औरंगाबाद
सोलार मॉडुल्स: Thin film 5.0kWp
प्रकार: Grid connected
सुरूवात: मे २०११
सौर उर्जेवर चालणारे विजेचे संयंत्र

ठिकाण: बुल्डाणा
सोलार मॉडुल्स: Thin film 2.0kWp
प्रकार: Grid connected with battery backup
सुरूवात: सप्टेंबर २०११
सौर उर्जेवर चालणारे विजेचे संयंत्र

ठिकाण: औरंगाबाद
सोलार मॉडुल्स: Thin film 10.0kWp
प्रकार: Grid connected
सुरूवात: सप्टेंबर २०११
सौर उर्जेवर चालणारे पाण्याचे पंप

ठिकाण: औरंगाबाद
सोलार मॉडुल्स: Thin film 2.1kWp
Motor: 1.5hp
Application: Irrigation
सुरूवात: सप्टेंबर २०११
सौर उर्जेवर चालणारे विजेचे संयंत्र

ठिकाण: ड्रेस्डन
सोलार मॉडुल्स: Crystalline 10kWp
प्रकार: Grid connected
सुरूवात: अक्टोबर २०११